Känselförändringar

Förändring av känsel är en komplikation som kan drabba alla som genomgår kirurgiska ingrepp. Normalt så kommer känseln tillbaka. Ibland efter några dagar, veckor eller månader. Men ibland kan det ta ända upp till 1,5 år för att känseln skall bli normal.

Men man ska känna till att förändringen av känseln kan vara permanent. Permanenta förändringar innebär inte alltid att man förlorar känseln. En förändring kan vara precis vad det låter som – en förändring. Man kan få en ökad känsel, minskad känsel eller en helt förlorad känsel i ett område. Förändringen kan vara i ett partiellt område och behöver absolut inte drabba hela bröstet.

Bröstet och/eller bröstvårtan/vårtgården kan bli smärtsamt överkänslig eller tappa all lustfylld känsel. I det flesta fall är som sagt förändringen tillfällig men dessa förändringar kan bli permanenta hos 10% av kvinnorna. I många fall är man inte ens är medveten om att en förändring har skett. Är du orolig så bör du diskutera detta med din läkare.

Risker
Risken för att drabbas ökar om man använder väldigt stora implantat. När man som kirurg genomför en operation så skapar man en ficka under huden för implantatet. Ju större denna ficka måste vara desto större är risken för att nervtrådar går sönder. Nerver verkar dock vara som brevduvor – De hittar nästan alltid hem igen. I vissa fall så misslyckas det och en förändring av känseln uppkommer och blir permanent.

Det finns inget sätt för dig som patient eller för kirurgen att förutse vad som kommer att hända och om du som patient kommer att drabbas. Men som med allt annat är det viktigt att välja en kompetent kirurg och en seriös klinik.

Att brösten är en erogen zon hos kvinnan känner alla till. Hur pass viktig som erogen zon skiljer sig mellan olika kvinnor. För vissa är sexuell stimulans av brösten oerhört viktig och för andra inte.

Men kom ihåg att en förändring av känseln efter en operation är väldigt vanligt. Nästan lika vanligt är det att förändringen bara är tillfällig. I de allra flesta fall kommer känseln tillbaka, ibland direkt och ibland efter längre tid. Men i vissa mer ovanliga fall så kan förändringen bli permanent.