Implantatens olika karaktärer

Det finns en mängd olika typer av implantat på marknaden, Silikon, koksalt, soja, silikongelé, anatomiska, runda, höga, låga, släta m.fl.
Det har blivit en riktig djungel, olika läkare specialiserar sig på olika implantat. Beroende på vilket resultat du vill ha så finns det anpassade implantat som lättare skall uppnå detta.

Så tidigt som 1950 började läkare att experimentera med att operera in olika saker i kroppen. Man gjorde försök med att transplantera kroppsfett, man sprutade in flytande silikon. Det har experimenterats med olika typer av substanser. Man till och med opererade in svampar (typ tvättsvampar) i kroppen, med inte så gott resultat.
Tekniken har gått framåt och man använder idag högteknologiska hjälpmedel som är bättre anpassade för människokroppen än en tvättsvamp. Det har resulterat i en uppsjö av olika typer och modeller för att passa alla. Nedan kommer vi gå igenom de vanligaste för den svenska marknaden.
I stort sett alla förekommande implantat har idag ett hölje av silikon, därefter fylls de med olika substanser där de vanligaste är: silikon och koksalt.

De frågor som finns att ta ställning till är:
1. Silikon eller koksalt
2. Gelé eller flytande
3. Runda eller anatomiska
4. Släta eller textuerade (skrovliga)

Operationen kan dessutom bli olika kostsam beroende på vilket implantat man väljer. Priserna för implantaten skiljer sig beroende på modell och hur vanligt förekommande de är.

1. Runda med flytande silikon, textuerad; ca 10 000:-
2. Runda med flytande koksalt; ca 8-10 000:-
3. Runda med flytande silikon, slät; ca 7 500:-
4. Anatomiska geléhallon, textuerad; ca 20-22 000:-

Silikon eller koksalt - Gelé eller flytande silikon
Det finns för och nackdelar med båda typer.
I USA är det förbjudet att använda implantat med silikonfyllning utom vid tillfällen då bysten skall byggas upp efter till exempel bröstcancer. Det har varit så en längre tid i USA men 2005 så hävdes förbudet men endast för vissa märken och så måste man vara över22 år. I Sverige är silikonfyllda implantat det absolut vanligaste.

I början av 90-talet skrevs det mycket om hur skadligt silikon var för kroppen och att det orsakade olika sjukdomar. Efter detta har ett antal undersökningar genomförts och de har alla visat att det finns risker med alla bröstoperationer oavsett vilket implantat man använder. Inga studier har kunnat visa samband mellan silikon och några sjukdomar.

Efter att ett implantat har opererats in i kroppen bildar kroppen en ärrvävnad runt implantatet, om ett implantat skulle brista så stannar oftast silikonet i denna kapsel.

Det finns lika många åsikter som modeller:
- Vissa anser att bröst med silikonimplantat upplevs som naturligare än andra.
- Vissa säger att bröst med koksaltsimplantat ”kluckar”
- Vissa anser att silikon i geléform ger bröst som är onaturligt hårda.
- Andra säger att geléform är säkrare om implantatet skulle brista då inget kan läcka ut.

Vad du till slut väljer är egentligen beroende på vilken läkare du väljer. Olika läkare specialiserar sig på olika implantat.

Känner du en osäkerhet angående silikon så välj koksalt, upplever du att silikonimplantatet känns naturligare när du klämmer på det välj silikon.
Oavsett vilket implantat du väljer så finns det risker med en operation, det finns risker med alla operationer oavsett om det är brösten eller blindtarmen du skall operera.

Runda eller anatomiska implantat
Det finns antingen runda eller droppformade (anatomiska) implantat. De kommer att se ut på olika sätt när de sitter i din kropp.

Ett anatomiskt implantat är ”bröstformat” och bygger längs hela bröstet. Vissa anser att detta ger ett snyggt resultat. Det negativa med anatomiska implantat är att de kan vrida sig, detta går emellertid att rätta till, antingen manuellt eller med kirurgi.

Ett runt implantat har då följaktligen fördelen att det kan vrida sig så mycket det vill och det kommer fortfarande att vara runt. Vissa vill ha en Pamela Andersson look: och detta är enklare att åstadkomma med stora, runda och hög projicerande implantat. Vissa anser att dessa implantat placerade under muskeln ger det mest naturliga utseendet.

När det gäller geléhallon finns de numera både med anatomiskt och runt utförande. De vanligast förekommande implantaten i Sverige är runda implantat som innehåller en mjuk silikongelé även kallad geléhallon. Det är mycket svårt att förutsäga vilket resultat just du kommer att få med olika implantat.

Samma sak gäller här att vissa läkare arbetar oftare med just sitt implantat och har en bestämd uppfattning om just det. Ta med bilder på bröst som du tycker är fina och fråga din läkare om vilket implantat han rekommenderar för att uppnå ett resultat så likt som möjligt.

Släta eller textuerade (skrovliga) implantat
Släta implantat är det som har varit det mest förekommande, nu börjar däremot textuerade implantat att bli allt vanligare. Den vanligaste komplikationen är att man får en kapselbildning som inte växer jämnt eller blir kontraherad och därigenom kan brösten bli hårda och deformerade.

Efter experiment med textuerade implantat har vissa undersökningar funnit att komplikationerna har blivit färre i antal. Ett textuerat implantat fäster också bättre i kroppen och gör att komplikationer som vridning samt att implantat och bröst halkar ner blivit mindre frekvent. Dock så är risken större vid användning av textuerade implantat att synliga veck kan bildas då dessa inte glider lika lätt mot vävnad som släta.

Många läkare som föredrar släta implantat sätter dessa allt som oftast under muskeln då detta också är ansett att minska risken för eventuella problem med kapselbildning.