Kapselbildning

Väldigt många som skriver till mig är oroliga och har frågor om kapselbildning. Oavsett vilken operation man genomgår så finns alltid risken att drabbas av en komplikation. När man genomgår en bröstoperation så är just kapselbildning/kapselkontraktion en av de risker som de flesta har hört talas om och oroar sig för.

Vad innebär kapselbildning?
När man får ett främmande ämne inopererat i kroppen så försöker kroppen försvara sig mot detta. Det görs genom att kapsla in implantatet i en ärrvävnad. Normalt sätt så blir den tunn och fin och lägger sig som en skyddande påse/kapsel runt implantatet. Med andra ord så ”drabbas” alla patienter efter en bröstoperation med implantat av en kapselbildning av någon form. Det är alltså inte alltid något negativt. Påsen skyddar implantatet och märks oftast inte alls.

När är det negativt?
Hos vissa patienter så innebär tyvärr kapselbildning att utvecklingen är negativ. De allra flesta vet att det kan hända och går och oroar sig för att drabbas, oftast i onödan. I några fall så skapas kapseln ojämnt eller tjockare än nödvändigt. Kapseln som skapats kan strama åt och orsaka smärta, skapa en förhårdnad runt bröstimplantatet och orsaka förändringar i formen av bröstet. Det kan ske veckor eller till och med år efter ingreppet men är vanligast förekommande från ingreppets skeende och sex månader framåt.

Om kapseln kontraheras eller krymper jämnt kommer bröstet att se normalt ut men kännas hårt. Om kapseln kontraheras ojämnt kan ett eller båda implantaten tryckas ur läge och en deformation uppstå. I de lägen en onormalt stor och tjock kapsel bildas kan brösten bli hårt och deformerat detta kan också vara smärtsamt. Det kan innebära att ena eller bägge brösten blir hårda och ibland ojämna. Det kan ömma och vara väldigt psykiskt jobbigt. I de fall detta händer så krävs oftast en reoperation. Där öppnar man upp snittet igen och tar bort den felaktigt skapade kapseln. Efter detta är gjort så startar kroppen skapandet av en ny kapsel. Förhoppningsvis en tunn och mjuk sådan.

Hur vet man om man fått problem?
Om bröstet blir hårt, gör ont och/eller flyttar sig ur sitt läge har man oftast fått problem. Kontakta din klinik för en undersökning. Läkaren konstaterar snabbt om du fått problem.

Eftersom det skapas en kapsel runt alla implantat och alla patienter är individuella så är det inte helt enkelt att veta när det går från normalt till negativt. Ibland använder man en väldigt inexakt 4-gradig skala för att konstatera var man befinner sig.

Baker skalan:
1. Helt mjukt bröst
2. Tydlig fasthet men ingen deformation
3. Tydlig fasthet och viss deformation
4. Helt fast och stor deformation

Eftersom skalan bara har 4 steg så är den tämligen värdelös och naturligtvis kan man befinna sig mellan de olika stegen. Men vid steg 3 brukar man som patient uppleva vissa problem. Vid steg 4 så är problemet ett faktum.

Massage – Hjälper det?
Olika läkare har olika åsikter när det gäller massage. Har man ett implantat med en helt slät yta så anser vissa läkare att massage minskar riskerna för uppkomsten av kapselkontraktion. Lyssna på vad din läkare säger och följ hans råd. Det finns inga studier som visar om massage är vare sig skadligt eller nyttigt. Rekommenderar han massage så massera, om inte så masserar du inte. Lyssna på din läkares rekommendationer.

Implantat med skrovlig yta (textuerad) skall inte masseras.

Vad ska man undvika?
Det här är den stora frågan som tyvärr i mycket fortfarande är obesvarad. Vad man vet idag är att man ska undvika släta implantat som är placerade framför bröstmuskeln. Det har visat sig öka frekvensen för negativ kapselbildning ganska mycket. Så vitt jag vet så finns det inte längre några seriösa läkare som genomför en operation på det sättet i Sverige idag. Man tror också att blödningar i samband med operationen eventuellt kan öka riskerna för kapselkontraktion. Seriösa kliniker använder sig idag att moderna instrument som sluter blodkärlen så att knappt någon blödning uppkommer.

Alla tillverkare av implantat jobbar med utvecklingen av sina implantat för att riskerna ska bli så små som möjligt. Använd kliniker som erbjuder implantat från erkända tillverkare. Inte bara för riskerna runt kapselkontraktion utan även för att implantatet ska hålla i många år framöver.