Rippling

Rippling är när men kan se veck i huden av implantatet. Det syns oftast på sidokanterna av implantatet, mot mitten, eller ut mot armhålan.

Det finns två olika typer av rippling, permanent rippling och lägesrelaterad rippling. Dessa uppkommer av lika anledningar. Koksaltproteser anses ha större risk för rippling.

Permanent rippling
Uppkommer när texturerade implantat växer fast i vävnaden och på så vis drar i den när implantatet fallit ner i fickan. Detta syns tydligare på patienter med lite egen vävnad och kan korrigeras genom att man tar bort kapseln i ett kirurgiskt ingrepp eller väljer släta implantat.Lägesrelaterad rippling
Syns när patienten rör sig, oftast då denna böjer sig fram. Lägesrelaterad rippling an precis som ovan bero på att implantatet vuxit fast i vävnaden, eller för att implantatet veckar sig, detta är inte ovanligt med koksaltproteser, vilka man numera ofta överfyller för att slippa detta problem. Även lägesrelaterad rippling blir tydligast på patienter med lite egen vävnad, samt patienter med implantaten framför muskeln. Komplikationen kan alltså åtgärdas genom att flytta implantatet bakom muskeln.