Checklista före konsultationen

Detta är ett urval av frågor du bör ställa till din klinik. Komplitera listan med egna frågor.


 1. Har du någon certifiering och är Ni medlem av något samfund. Hur länge har du utfört operationer inom plastikkirurgi och har Ni några speciella meriter eller vitsord?

 2. Hur länge har ni utfört den här sortens operation och hur många har ni genomfört?

 3. Kan ni visa fotografier på resultat av tidigare operationer?

 4. Kan ni ge mig några referenser på tidigare patienter och operationer?

 5. Kan jag få se operationssalen eller en visning av lokaliteterna?

 6. Hur mycket kostar operationen och inkluderar de ert arvode, kostnad för material, narkosläkare, sjukhuskostnader och uppföljningsbesök?

 7. Vilken typ av narkos/bedövning kommer att användas. Kommer ni att använda något för att jag inte skall må illa efteråt.

 8. Hur skall jag förvänta mig att må efter uppvaknandet?

 9. Jag tar för tillfället följande mediciner/läkemedel/naturpreparat __________________, kommer detta att kunna innebära några problem och när kan jag i så fall börja äta dem igen efter operationen?

 10. Hur går operationen till, beskriv i detalj?

 11. Har Ni någon video som visar operationen?

 12. När måste jag betala för operationen och vad är er policy om jag ändrar mig i sista stund. Hur mycket av mina pengar får jag tillbaka?

 13. Hur hanteras en nödsituation om detta skulle uppstå?

 14. Finns det någon försäkring som täcker eventuella oförutsedda händelser?

 15. Om jag behöver smärtstillande, vilken typ får jag och kan jag få receptet innan operationen så att jag kan lösa ut detta i god tid?

 16. Vilket stöd lämnar ni till mig efter operationen?

 17. När kan jag bada efter operationen?

 18. När kan jag få genomföra en operation?

 19. Om det blir lång väntetid kan jag få ställa mig på någon väntelista?