Förbud mot Macrolane till bröstförstoringQ-meds produkt Macrolane som används för olika typer av kroppsskulptering stoppas för användning i bröst. Bakgrunden till förbudet ligger i en utredning som påbörjades redan 2010 efter att rapporter om problem att utläsa mamografiresultat. Man har även fåt patienter remiterade till onödig mamografi på grund av oro för knölar, som visat sig vara orsakade av Macrolane.

Av 37st kvinnor med Macrolane som undersökts med mamografi försvårades 18 st av bedömningarna på grund av Macrolanet och 17 st ansågs ej vara bedömningsbara.

I dagens läge är det ej medicinskt försvarbart att använda Macrolane till bröstförstoring, då de medicinska fördelarna ej överväger nackdelarna. Macrolane kommer dock fortsätta användas till konturering av andra delar av kroppen.