Go Back

Bröstförstoring - operationen

Det finns ett flertal saker att betänka och information att ta till sig när det gäller själva operationen.

Exempel på sådana kan vara:

Placering:
Ett implantat placeras under bröstets vävnad, antingen framför eller bakom bröstmuskeln. Var denna placering sker beslutas av din läkare och beror på just dina fysiska förutsättningar för operationen.

Hud expanderare:
Denna typ av implantat används endast vid tillfällen då patienten har mycket lite hud och ett vanligt implantat inte får plats. Det är ett koksalt implantat som fylls i omgångar via en öppning under huden till att huden har expanderat så att det permanenta implantatet får plats. Det finns i två modeller – Det tillfälliga som tas ur efter tillräcklig expansion uppnåtts eller det permanenta som förblir i kroppen efter slutgiltig fyllning. Mycket ovanligt i Sverige.

Placering av ärr:
Det finns fyra olika placeringar av snitt vid införandet av implantatet. Den vanligaste placeringen är i vecket under bröstet (inframmamary incision). Vissa kirurger föredrar att föra in implantatet via ett snitt som läggs runt vårtgården (periareolar incision). Andra varianter kan vara via armhålan där kirurgen bereds tillträde till en placering antingen framför eller bakom bröstmuskeln (transaxillary incision). Mindre vanligt är införande av implantatet via naveln. Vilken metod som väljs är helt upp till kirurgen och det skall diskuteras innan operationen där ofta kirurgen ritar på kroppen där införandet kommer att ske. Typ av implantat kan också begränsa alternativ snittplacering.

Narkos:
De flesta operationer av denna typ sker under narkos. Detta skall också betänkas då narkos innebär en risk för patienten.